ISZ Rekrutacja KSAP

Aktualności

W dziale Aktualności zamieszczane są informacje o organizacji postępowania rekrutacyjnego do KSAP oraz o zmianach w serwisie.

W razie jakichkolwiek problemów można się kontaktować e-mailowo i telefonicznie:
(022) 60 80 128/ 130
rekrutacja (at) ksap.gov.pl

REKRUTACJA 2018


UWAGA

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana w terminarzu postępowania rekrutacyjnego 2018 r.
IV etap - rozmowy kwalifikujące - odbędzie się w dniach 14-15 czerwca oraz 18-19 czerwca.

Data publikacji: 09.05.2018 r.

REKRUTACJA 2018

III ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO OCENA ZINTEGROWANA
odbędzie się w dniach 11 maja 2018 r., 21 maja 2018 r., 28 maja 2018 r. w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
Data publikacji: 24.04.2018 r.

REKRUTACJA 2018

III etap rekrutacji – ocena zintegrowana – odbędzie się w terminach 11, 21 i 28 maja 2018 r. w podziale na grupy w siedzibie Szkoły przy ul. Wawelskiej 56.

OCENA ZINTEGROWANA - PODZIAŁ NA GRUPY

Data publikacji: 17.04.2018 r.

REKRUTACJA 2018

LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO III ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO

LISTA KANDYDATÓW NIEDOPUSZCZONYCH DO III ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO

Data publikacji: 17.04.2018 r.

REKRUTACJA 2018

II etap postępowania rekrutacyjnego odbędzie się w dniach 6 i 7 kwietnia 2018 r. w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
Data publikacji: 21.03.2018 r.

REKRUTACJA 2018

LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO II ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO

LISTA KANDYDATÓW NIEDOPUSZCZONYCH DO II ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO

Data publikacji: 20.03.2018 r.

REKRUTACJA 2018

LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO I ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO

LISTA KANDYDATÓW NIEDOPUSZCZONYCH DO I ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO

Data publikacji: 07.03.2018 r.

REKRUTACJA 2018

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO

odbędzie się w dniu 10 marca 2018 r. (sobota)

PGE Narodowy w Warszawie
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1,
03-901 Warszawa
Brama nr 1
Wejście od ul. Zielenieckiej
Poziom II

HARMONOGRAM I ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  9.00 –10.45 rejestracja kandydatów
10.50 – 11.00 wpuszczanie na salę
11.00 – 12.45 komunikat i kodowanie, sprawdzian umiejętności (90 min.), zbieranie prac
12.45 – 13.30 przerwa
13.30 – 13.40 wpuszczanie na salę
13.40 – 14.50 komunikat i kodowanie, test wiedzy (60 min.), zbieranie prac

Data publikacji: 5 marca 2018 r.

Planowany terminarz rekrutacji 2018

Przyjmowanie dokumentów
2 stycznia 2018 r. (wtorek) – 23 lutego 2018 r. (piątek)
decyduje data stempla pocztowego

I etap
test wiedzy ogólnej, sprawdzian umiejętności
10 marca 2018 r. (sobota)
Elementem pierwszego etapu rekrutacji jest również ankieta dotycząca zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego. Ankieta ta wypełniania jest przez Kandydatów jeszcze na etapie zgłoszenia do rekrutacji za pomocą internetowego systemu zgłoszeń.

II etap
sprawdzian znajomości języka obcego
badanie profilu motywacyjnego
6-7 kwietnia 2018 r. (piątek - sobota)

III etap
ocena zintegrowana
10-30 maja 2018 r. (czwartek - środa)

IV etap
rozmowy kwalifikujące
14-15 czerwca oraz 18-19 czerwca

Internetowy System Zgłoszeń będzie czynny
od 2 stycznia 2018 r. (wtorek)
do 23 lutego 2018 r. (piątek)


DNI OTWARTE:
10 stycznia 2018 r. godz. 17.00 – 19.00
27 stycznia 2018 r. godz. 10.00 – 12.00
8 lutego 2018 r. godz. 17.00 – 19.00

Data publikacji: 2 stycznia 2018 r.